Čurání doma, neposlušnost

Agresivita na paničku při žrádle

Nadměrné štěkání

Agresivita na lidi

Nesnášenlivost mezi sebou

Značkování doma

Agresivita na pánečky

Agresivita na psy

Základní výchova

Problémy s manipulací

Teritorální hlídání

Promodální epilepsie, obsesivní chování

Problém s přivoláním

Nadměrné štěkání

Rivalita mezi sebou, neposlušnost

Bázlivost, neposlušnost

Čurání doma

Neposlušnost

Agresivita na pánečka

Značkování doma

Bázlivost

Neposlušnost

Neposlušnost

Rvačky mezi sebou

Fyzický úraz

Neposlušnost

Reaktivita na psy

Teritoriální agresivita

Vrčení na dítě

Agresivita na lidi a psy

Štěkání a hlídání doma

Neposlušnost

Problémy s manipulací

Agresivita na paničku

Bázlivost

Štěkání na zvuky

Nesnášenlivost mezi sebou

Předrážděnost, hyperaktivita

Nesnášenlivost mezi sebou

Separační úzkost

Příchod nového psa do domova

Agrese na štěně

Neposlušnost

Náprava chování v 5-členné smečce

Agresivita na dítě

Rvačky mezi sebou

Neposlušnost

Reaktivita na psy

Nesnášenlivost mezi sebou, předrážděnost

Hyperaktivita, obsesivní chování

Obsesivní chování

Neposlušnost, tahání na vodítku

Základní výchova

Agresivita na paničku, problém s manipulací

Separační úzkost, bázlivost

Agrese na štěně

Základní výchova

Stěhování do nového prostředí

Reaktivita na psy

Reaktivita na psy

Přechod k nové paničce

Hyperaktivita, předrážděnost

Separační úzkost

Hyperaktivita, předrážděnost

Základní výchova

Separační úzkost

Reaktivita na psy

Strachová agrese

Hyperaktivita, předrážděnost

Reaktivita na psy

Reaktivita na psy, lidi a zvuky

Reaktivita na cizí psy

Strach ze zvuků, rušné ulice, reaktivita

Separační úzkost

Agrese na štěně

Problém s manipulací

Teritoriální chování

Obsesivní chování

Špatná komunikace

Úzkostné chování

Agrese na majitele

Neposlušnost