Individuální trénink

  • Trénink s vlastním psem
  • Trénink s mými psy
  • Konzultace (bez psa, po telefonu nebo osobně)

Tento hodinový trénink si lze z důvodu efektivity a největšího přínosu pro Vás a psa objednat až po absolvování domácího terapeutického programu. Při tréninku s mými psy (bez Vašeho psa) a v rámci konzultace (bez Vašeho psa) lze hodinový trénink objednat samostatně bez předchozího absolvování domácího terapeutického programu.

Toto pravidlo se nevztahuje na konzultaci.

Cena

1 HODINA INDIVIDUÁLNÍHO TRÉNINKU - 700 Kč