Dan - dalmatin, 2 roky

* Hyperaktivita, předrážděnost

Občas se setkám s majiteli psa, kterým, i přesto, že svého psa nade všechno milují, chybí v jejich vzájemném vztahu něco, co bývá podstatné.
A tou podstatnou věcí je svého psa umět vnímat.
VNÍMAVOST JE SESTROU POZORNOSTI.
Bez pozornosti se pes neumí učit ani výkonně trénovat.
Co to znamená VNÍMAT?
Znamená to žít v přítomném okamžiku a vše, co se psem děláte, musíte dělat s plným uvědoměním.
Pes umí velice rychle rozpoznat, že přestože jste s ním na procházce, tak myslíte na zcela jiné věci, než na něj, na vás dva, na přítomný okamžik, na to, co spolu s ním děláte.
Pokud nejste ke svému psovi dostatečně vnímaví, on to pozná a také se uzavře do svého “psího” světa. V něm se potom samozřejmě chová podle svých pravidel, a když po něm pak náhle něco chcete, nastanou problémy...
Páníčci dvouletého Dana se to začínají učit a proto tentokrát ta první terapie ke zdárnému zvládnutí problémů nestačila.
Dan je hyperaktivní, předrážděný, příliš rozmazlovaný, avšak bez nutnosti plnit nějaké úkoly. Výsledkem je to, že vlsstní majitelé jsou teď zajatci svého vlastního, vytouženého psa.
Nevydrží na místě, neposlechne jejich povel a když, tak s nechutí, přikusuje jim ruce, brání jim ve dveřích atd.
Této rodiny je mi velice líto a budeme dál pracovat na nápravě jejich dvouletého dalmatinka.
Hlavně se mi musí podařit probudit v těchto páníčcích jejich uzavřenou mysl. Moc se na tuto další spolupráci těším. I na ty krásné výsledky potom...