Annie a Rotvi - kříženci, 11 let a 6 let

* Stěhování do nového domova

Annie (11 let) a Rotvie (6 let), jsou nerozlučná psí dvojka, která spolu vyrostla v baráčku se zahradou. Po tolika letech tam strávených je však zanedlouho čeká velká životní změna a ony se budou se svojí paničkou stěhovat do garsonky...a tady celá terapie začíná...
Jelikož Rotvie nebyla nikdy na vodítku, cvičili jsme hodně právě toto. Vedla si hned od začátku skvěle a ihned se přizpůsobila.
Jelikož jsou obě psí holky v dobré psychické i fyzické kondici, půjde jim přechod do nového prostředí rozhodně lépe, než jejich paničce, která dostala spoustu rad a náhledů, jak k budoucí změně přistupovat.
Nezapomeňte! Psi žijí přítomným okamžikem a jsou schopni nápravy či změny ihned, nepřemýšlejí nad minulostí.
Pokud jim pomůžeme tím správným tréninkem a vedením, jsou schopni být s námi šťastni kdekoliv.
Případ Annie & Rotvie budeme dále společně sledovat.