Psí lekce číslo 1 – respekt

V psím světě respektovat znamená čistou hru

Po letech zkoumání chování psa, vlka a kojota etolog Marc Bekoff uvěřil, že ,,čistá hra´´ a zřetelný úmysl komunikovat objasňuje, proč psí společnosti fungují tak hladce. Poctivá hra a jasná, upřímná komunikace jsou dva charakteristické znaky vzájemného respektu.

Například když si psi a vlci hrají, instinktivně se pokouší vyrovnávat hřiště: větší vlk nebude kousat menšího tak tvrdě, jak by mohl, zatímco dominantní pes ve smečce se převalí na záda a vystaví břicho níže postavenému jedinci. Obě akce říkají: ,, Je to všechno zábava – nic není myšleno vážně.´´ Navíc, jestliže pes zajde náhodou příliš daleko a poraní svého partnera ve hře, vždy se ,,omluví´´ skloněním, aby to druhý pes poznal – ,,Ejhle, odpusť, vraťme se ke hře.´´

Projevováním respektu jeden druhému během hry jsou psi a vlci schopni udržet smečku stabilní a konflikty minimální.

Bekoff věří, že toto vzájemné zdvořilé chování vlků a psů nám může pomoci lépe porozumět kořenům naší vlastní lidské morálky – odměnou za naše vynikající schopnosti spolupracovat navzájem.

Jak psi projevují respekt

  • Souhlasem a respektováním blízkosti (ve významu soukromí nebo ,,teritoria´´ jiného zvířete).

  • Zavedením spořádaného, uhlazeného způsobu přibližování se k sobě navzájem

  • Uznáním postavení psa a jeho schopností ve smečce, od psa s nízkou hladinou energie na konci smečky k bezstarostnému jedinci uprostřed po alfa samce vředu, porozumění tomu, že každá pozice je důležitá

  • Souhlasem s tím, zda bude pes vůdce nebo následovník

Miliardář

Ves světě lidí příliš často uctíváme ty, kteří mají moc a bohatství – i když jsou v každodenním životě naprosto neodpovědní. Psi se nicméně nestarají o to, jaké je vaše pracovní zařazení, kolik máte peněz nebo zda máte jachtu.

Vezměme si např. pana M., jednoho z mých klientů, který je známý miliardář. Pan M. chtěl psa pro osobní pchranu a jako společníka, tak si koupil dva německé ovčáky narozené a vycvičené v Německu.

Zpufalý pan M. mi zavolal, protože jeden ze psů, Max, se od něho odtahoval. Po několik let byl mezi panem M. a Maxem velmi blízký, přátelský vztah. Pak náhle začal být Max chladný, odtažitý a neochotný projevovat náklonnost. Dozvěděl jsem se, že Maxův partner, Rolf, nedávno zemřel a pan M. ho nahradil novým psem, Brunem. Bruno ihned zaujal ve dvojci vůdčí roli.

Problém jsem viděl ihned. Byla to jendoduše záležitost respektu. Bruno byl dominnatní pes a ve smečce převzal pozici vůdce. A nyní se postavil ještě výš, než samotný pan M. Max, jak to psi dělávají, prostě projevil patřičný respekt k novému vůdci smečky a držel se dál od Brunova ,,majetku´´, kterým náhodou byl pan M.

Třebaže byl respektovaný v obchodním světě, pan M. nechápal důležitost respektu v psím světě. Tak jsem mu ukázal, jak užívat energii a řeč těla k obnovení jeho role vůdce.

Max upravil Brunovo vůdčí chování a oba psi opět začali projevovat respekt panu M. Také se obnovil dřívější přátelský vztah mezi Maxem a panem M.

Abyste si udrželi respekt svého psa, musíte se to naučit. V psím světě řídí chování právě respekt.

Jak se naučit respektu

  • Ujistěte se, že nasloucháte. Poslouchání tvoří komunikaci a dává lidem pocit, že jsou slyšeni. Nemusíte souhlasit, ale alespoň musíte naslouchat. To je respekt.

  • Vždy uznejte příspěvek ostatních, bez ohledu na to, jak je velký (i kdyby byl jen malý)

  • Nechte lidim aby byli tím, čím jsou . Nesuďte je nebo se nepokoušejte je měnit.

  • Važte si svého slova. Dělejte to, co řeknete, že se chystáte udělat. Poctivost vytváří respekt.

    Z knihy Ceasar Millan, Co mě naučila smečka

Dana Navrátilová
Jsem psí psycholog. Pomáhám pejskům obnovit jejich ztracenou rovnováhu a jejich páníčky učím, jak svému psovi rozumět a naučit jej žít v jejich lidském světě. ..>>
Komentáře