Psí lekce číslo 3 – důvěra

Při rehabilitaci nejistého psa se pokouším postupně zvíře uklidnit mimo jeho komfortní zónu. Ustavičně mu předkládám nové výzvy a používám své vlastní důvěry nebo důvěry dalšího psa z mé smečky k podpoře nejistého psa.

Většina rodičů ví, že v lidském světě každý nový úspěch – dokonce i ten nejmenší – buduje u dítěte novou sílu a sebejistotu. Stejně to funguje u psů.

Pomáháme-li svým mazlíčkům vymanit se z jejich úzkostí, musíme se snažit být silným, pevným vzorem, kterému mohou věřit, protože důvěra vytváří důvěru. Je to zázrak, ale když posílíte důvěru psa, posílíte i tu svoji, a to dokonce ještě více. Nejste-li si jistí ve vztahu se psem, nemůžete hrát roli skutečného vzoru.

Podle Journal of Personality and Social Psychology (Časopis osobnostní a sociální psychologie) jednoduché vlastnictví psa může v lidech vybudovat sebedůvěru.

V příspěvku s titulkem Friends With Benefits: On the Positive Consequences of Pet Ownership (Přátelství s výhodami: Pozitivní výsledky vlastnictví domácích mazlíčků), vedoucí výzkumník Allen R. McConnel popisuje dlouhodobé studie, které zjistily, že majitelé domácích mazlíčků mají větší sebeúctum jsou více fyzicky zdatní, bývají méně osamělí, jsou svědomitější a extrovertnější a jsou méně bázliví a roztržití než ti bez zvířat v domácnosti.

Druhý pokus používal jen majitele psů, nalezl u nich větší pocit pohody, jak psi zvýšili pocity svých majitelů ze sounáležitosti, sebeúcty a smysluplnosti existence.

Jak psi získávají důvěru?

 • Znalostí postavení ve skupině nebo rodině. Jsou-li přijati do smečky, cítí se bezpečně

 • Ovládáním schopností. Může to být něco jednoduchého jako přinášení, plavání nebo chytání – nebo něco komplexnějšího jako pasení nebo agility.

 • Mít příklad, který lze následovat, hrát s ním a zkoumat ho.

 • Vyvolávání pocitu bezpečnosti – v prostředí, smečce a životě. Bázliví psi jsou nedůvěřiví, dokud nemají pocit bezpečí.

 • Čelením a překonáváním výzev a stálým učením novým dovednostem. (Proto jsou vojenští a policejní psi důvěřiví. Čelí spoustě výzev, které ostatní psi neznají.)

Jak si vybudovat sebedůvěru?

 • Jako vzor použijte psy. Psi chtějí být psy – nikoli jiná zvířata a určitě ne lidé.

 • Použijte jejich příklad a važte si a buďte pyšní na to, kdo jste.

 • Vyhledávejte své zvláštní vrozené dary nebo talenty, podporujte je a pracujte na nich do té doby, než je zvládnete. Schopnosti podporují spolehlivost.

 • Na největší výzvy ve svém životě se dívejte jako na příležitosti upevnit vnitřní sílu. Čím větší potíže překonáte, tím jistější si budete.

 • Stále se učte. Chopte se každé příležitosti, kdy se můžete naučit nové dovednosti a odhalit nové vlohy. 

 • Z knihy Cesar Millan, Co mě naučila smečka

Dana Navrátilová
Jsem psí psycholog. Pomáhám pejskům obnovit jejich ztracenou rovnováhu a jejich páníčky učím, jak svému psovi rozumět a naučit jej žít v jejich lidském světě. ..>>
Komentáře