Klasická versus samonavíjecí vodítka

PODLE JAKÝCH KRITÉRIÍ BY MĚL MAJITEL PSA VYBÍRAT VODÍTKO?
Majitel psa by si měl vybrat především takové vodítko, které jemu dobře “sedí“ do ruky.
Tzn. vodítko, které bez problémů udrží v ruce, při tahu psa jej nepálí ani neřeže do rukou.
Délku vodítka je vhodné přizpůsobit aktuálním schopnostem a dovednostem člověka, který
vodítko drží.


JAKÉ JSOU VÝHODY A NEVÝHODY POUŽÍVÁNÍ KLASICKÝCH VERSUS
SAMONAVÍJECÍCH
VODÍTEK?
Klasická vodítka mají tu výhodu, že jsou pevná, a tím pádem je člověk schopen psa lépe a
hlavně rychleji korigovat. Klasické vodítko se také lépe udrží v ruce a člověk se se psem cítí
více propojen. I lehkou korekci vodítka a emoce člověka pes přes vodítko ihned cítí!
Nevýhodou je jen obvyklá délka vodítek, kdy psa nelze pustit dále od sebe jak na cca.3
metry.
Výhodou samonavíjejících vodítek je oproti tomu možnost pustit psa před sebe až na 8
metrů, a přesto jej mít stále pod kontrolou. Nevýhodou těchto vodítek je však doba, po
kterou trvá, než vodítko člověk navine k sobě a v případě krizové situace tak dochází k
prodlevě až několik sekund.
Při špatné manipulaci také často dochází k ošklivým zraněním na rukách, když lidé vodítko
chytí za navíjející šňůru, a tak si ruku při tahu psa spálí.


JAKÉ CHYBY LIDÉ DĚLÁVAJÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ VODÍTEK?
Nejčastější chybou, kterou lidé při používání vodítka dělají je neustálá manipulace, kdy si
vodítko přendávají z ruky do ruky, různě si jej omotávají kolem zápěstí, škubou s ním (což
je pro psa trest)!. I sebemenší pohyb vodítkem dáva psovi určitý signál, a tak je správná
manipulace s vodítkem stěžejní pro pohodovou procházku se psem.

V JAKÝCH SITUACÍCH JE VHODNĚJŠÍ POUŽÍVAT KLASICKÉ A V
JAKÝCH
SAMONAVÍJECÍ VODÍTKO? PROČ?
Klasické vodítko je vhodné používat při tréninku se psem, když se pes učí jakoukoliv novou
věc a také správnou chůzi u nohy. Dále je vhodné toto vodítko používat u psů, kteří
projevují agresivní chování vůči cizím psům a lidem.
Také do míst, kde se pohybuje více lidí je vhodné zvolit klasické vodítko, protože psa máte
více pod kontrolou. Samonavíjecí vodítko se hodí na procházky do přírody, kde má pes
většinu času volno a smí prozkoumávat prostředí.
Samonavíjecí vodítko je vhodné použít také u bázlivých psů, kteří tak mohou bezpečně
prozkoumávat svět a je důležité, aby se dokázali od svého pána venku na chvíli odpojit.


NĚJAKÁ DOPORUČENÍ, JAK SPRÁVNĚ POUŽÍVAT
SAMONAVÍJECÍ VODÍTKA?
Doporučuji se naučit se samonavíjecím vodítkem správně zacházet. Pokud se tak stane, lze
jej používat na procházky stabilně. Ale v tomto případě je nutné umět včas a adekvátně
reagovat na přicházející situace a podněty, správně vodítko navinout, psa k sobě po signálu
“ke mně“ přitáhnout, umět zajistit pojistku a stále si uvědomovat, že člověk v ruce nedrží
pouze “lano“ ale kus “věci“, a toho si být neustále vědom, aby vodítko nevypadlo z ruky a
nespadlo na zem, protože to psa dokáže také pořádně vyděsit a vodítko se může rozbít.

Dana Navrátilová
Jsem psí psycholog. Pomáhám pejskům obnovit jejich ztracenou rovnováhu a jejich páníčky učím, jak svému psovi rozumět a naučit jej žít v jejich lidském světě. ..>>
Komentáře