Balíček tipů pro psí rodiče

VEDENÍ NENÍ O POUŽITÍ SÍLY NEBO HLASITÉHO HLASU. VEDENÍ JE O ZÍSKÁNÍ DŮVĚRY A ÚCTY K VAŠEMU PSOVI, A TO VYŽADUJE POUZE 3 VĚCI:

1. DOBRÁ KOMUNIKACE

Dobrá komunikace je klíčem k silnému a zdravému vztahu se psem, takže se musíte naučit, jak psi komunikují s vámi a mezi sebou. Psi „nemluvili“ slovy, se kterými „mluví“ s námi prostřednictvím své energie a chování, a lidé často považují chování svých psů za roztomilé, mazlivé a roztomilé … i když chování znamená kontrolu, držení nebo neúctu.

Naučit se číst narážky na energii vašeho psa a řeč těla a porozumět tomu, jak nás čtou, je zásadní ve změně chování.

2. PRAVIDLA, HRANICE A OMEZENÍ

Většina rodičů chápe, že rozmazlené děti nejsou šťastné děti, ale rodiče psů to snadno přehlédnou. Zkažené psy se mohou stát příliš vzrušenými, úzkostnými, strašnými a dokonce agresivními.

Stanovení pravidel a hranic pomáhá psům cítit se bezpečně, bezpečně a miloval, což je klíčem k jejich štěstí. Příkladem pravidla není skákat na hosty. Nevyčerpávání předních dveří je příkladem hranice a naučit se příliš nadšený pozdrav nových psů nebo lidí je limit.

3. DUŠEVNÍ A FYZICKÉ CVIČENÍ

Další velkou příčinou nežádoucího chování našich psů je nedostatek mentální a fyzické stimulace.

Psi, kteří nejsou řádně cvičeni, obvykle najdou způsob, jak se zbavit své zadržené energie štěkáním, kopáním, žvýkáním, stimulací nebo jinými způsoby spalování energie. Můžete dokonce vidět, že někteří psi se sami ničí tím, že si olízají, žvýkají nebo kousají na sebe.

TIPY:

*Vůdci vždy používají klidnou a sebevědomou energii. Tato energie je aplikována důsledně, trpělivě a spravedlivě na všechny členy smečky.

*Nikdy nenechte svého psa bezdůvodně na vás skákat.

*Vždy si nárokujte svůj prostor.

*Náklonnost je poskytována pouze v případě, že váš pes chová klidně. Ignorujte ctižádostivé nebo náročné chování kvůli náklonnosti nebo pozornosti.

*Odměny by měly být poskytovány pouze tehdy, když pro vás pes něco udělá. Příklad: Zavolej si psa a požádejte ho, aby si sedl. Počkejte, až bude v klidu, a poté poskytněte náklonnost a odměnu. To učí psa, že musí udělat něco pro člověka a musí být v klidu, aby upoutal pozornost.

*Naučte se, jak správně chodit se svým psem, ať se z toho udělá každodenní zvyk.

*Postavení vašeho těla je důležité. Postavte se, stáhněte ramena dozadu a držte hlavu vzhůru.

*Nikdy se nehýbejte rychlým, zběsilým způsobem. Pohybujte se rytmem a smyslem. Psi srovnávají rychlé pohyby s nestabilní energií.

*Procvičujte a ovládejte tyto 3 příkazy: Sedni, Zůstaň a Ke mně.

*Stanovte pravidla, hranice a omezení a vždy je prosazujte.

*Účinná disciplína musí být aplikována s klidnou energií, která jsou porušena, ne frustrace. Frustrace je slabost vašeho psa a hněv je agresivita.

*Vedení je o získávání důvěry a budování respektu.

*Je důležité porozumět citlivosti každého člena smečky na vaši energii. Příliš velký tlak a váš pes vám nebude věřit. Nedostatek tlaku a váš pes vás začne ignorovat a nerespektovat.

*Naučte se psi jazyk a vědět, co je motivuje. Naučit se, jak komunikovat v jazyce vašeho psa, je životně důležité pro to, aby vás následovali.

*Naučit se, jak motivovat svého psa, znamená dát vašemu psovi něco pozitivního pro práci a každý pes je jiný. Je to vaše práce na to přijít.

*Nepolidšťujte svého psa. To velmi ovlivňuje, jak jsou vyvážení a jak dobře se chovají.

*Vůdci splňují potřeby těch, které vedou. Psi potřebují mentální a fyzické cvičení každý den v kombinaci s pravidly, hranicemi a limity, které musí být splněny.

Vždy toto všechno dodržujte – žádné výjimky. Pokud chcete, aby váš pes něco udělal nebo potřebujete, aby váš pes přestal něco dělat, musíte vytrvat, dokud se to nestane. Vůdci se nikdy nevzdávají.

Dana Navrátilová
Jsem psí psycholog. Pomáhám pejskům obnovit jejich ztracenou rovnováhu a jejich páníčky učím, jak svému psovi rozumět a naučit jej žít v jejich lidském světě. ..>>
Komentáře