Co je výchova a výcvik psa pozitivní metodou?

V dnešní době nejen majitelé, ale i vědci přiznávají zvířatům projevy inteligence. Výcvik tak využívá potenciálu schopností psa, ale současně vede k tomu nejpodstatnějšímu – souhře a šťastnému vztahu mezi psem a jeho pánem. Na oblibě získává přirozená cesta výchovy a výcviku, zvaná pozitivní motivace. Správná výchova psa je stavebním kamenem pro následný úspěšný výcvik. Výchova i výcvik vyžadují vysokou míru trpělivosti a vytrvalosti.

Jak vznikla pozitivní motivace?

Kořeny výskytu pozitivní motivace najdeme v ocenáriích. Proč zrovna tam? Starost o velké vodní savce není jednoduchá. Musí projít výcvikem, aby zvládali základní kontakt a péči člověka, naučili se nechat se krmit či nechat se sebou manipulovat v případš onemocnění.

Jak přesvědčit takovou kosatku k tomu, aby udělala před diváky právě to, co vy si přejete? Musíte ji dostatečně namotivovat. Metody pozitivní motivace se začaly postupně propracovávat, získávaly vědeckou podporu. Postupně se začaly rozšiřovat i do ostatních oblastí práce se zvířaty, jak do profesionálního zařízení, jako jsou zoologické zahrady, tak do výcviku domácích zvířat.

Co je podstatou pozitivní motivace?

Zjednodušeně se pozitivní metoda dá specifikovat tak, že pes po splnění povelu dostane to, co chce, a tím dochází k přenosu hodnot – k motivaci. Odměnou je nejčastěji pamlsek, ale může to být i pohlazení nebo hračka. U svého psa velmi rychle poznáte, co je pro něj nejvyšším motivátorem. Smyslem metody je postupovat tak, aby pes dělal všechny cviky proto, že chce.

U pozitivní motivace nesmíme opomenout přesnost, rychlost a trpělivost cvičitele. Každá odměna musí následovat jako přímý důsledek požadovaného chování, tedy splnění povelu (pozitivní posilování). Čím dříve po provedení cviku bude následovat odměna, tím dříve se pes povel naučí a nakonec ho bude sám opakovat. Dalším přínosem výcviku je prohlubování a upevňování vztahu a důvěry mezi psem a psovodem, stáhněte si PDF zdarma Tajemství 5 pravidel vůdce smečky zde: http://dananavratilova.cz/ .

Ve světě pozitivní motivace je spousta pojmů. Pojďme si dále specifikovat důležité informace vedoucí ke spokojenému páru pes – psovod.

Klasické podmiňování

Pes si spojí chování s určitým zvukem. Např. před krmením zazvoníte a pes už bude vědět, že dostane nažrat.

Jeden z významných trenérů a cvičitelů je I. P. Pavlov a jeho pokusy se psy. Nejznámnějším pokusem je krmení jeho psů a zvonění na laboratorní přístroje. Pokus spočíval v tom, že před každým krmením Pavlov zazvonil zmíněnými přístroji a psi si tak časem začali spojovat krmení s tímto zvukem. To mělo za následek, že když psi uslyšeli tento zvuk, začali hned slinit a očekávat potravu.

Operantní podmiňování

U operantního chování je aktivní pes, ne psovod. Na psa není vyvíjen žádný nátlak, ake učí se z následků svého vlastního chování. Ty mohou být jak pozitivní tak negativní.

Pokud pes získá něco pozitivního, jedná se o pozitivní posílení. V případě negativního posílení jde o to, že se pes zbaví něčeho, co je mu nepříjemné. Např. pes na procházce táhne, negativním posílením je to, že pes se přiřadí k noze pána a tím se zbaví tahu na krku.

Cílem psa je samozřejmě získat od vás motivátor (hračku, pamlsek), ale vy ho necháváte, aby vymyslel, jak z vás tento motivátor dostat. Např. povel ,,Sedni´´! Psovod si vezme pamlsky, klidně si stoupne a bude čekat. Pes na vás jistě bude zezačátku zvědavě koukat. Nevydrží to ale dlouho a poté si sedne. Přesně ve chvíli, kdy si dosedne musí přijít odměna a pes tak pomalu zjistí, že když si sedne, tak dostane to, co chce. Časem se přidá povel ,,Sedni´´! a pes se učí, že tento způsob získání odměny funguje pouze pro tento povel. Zvládnutí povelu tímto způsobem je pro psa motivací k dalším cvikům.

Klikr trénink

Klikr je malá plastová krabička s plíškem vydávající mlaskavý zvuk. Používá se k označení správného chování. Práce s klikrem je oblíbená právě proto, že odměna – zvuk klikru přichází neprodleně po provedení cviku.

Zvuk je stále stejný a není obarven vašimi emocemi, což je jeho velkou výhodou. Na začátek musíte psa na klikr naučit – spojit s pamlskem. Za každým klikem, (bez povelů) neprodleně přichází pamlsek.

Po dobu jednoho týdne denně klikejte psa způsobem klik – odměna a opakujte alespoň 20x. Po týdnu opakování máte zaručeně ,,nabitého´´psa. Že je pes připraven na práci

 

Pamatujte si, že je velmi důležité, abyste se jako trenér cítili alespoň na začátku výcviku dobře. Pokud nemáte dobrou náladu, tak doporučuji výcvik odložit. Pes totiž dokáže vycítit rozmrzelost svého pána a má tendenci hůře spolupracovat.

Dana Navrátilová
Jsem psí psycholog. Pomáhám pejskům obnovit jejich ztracenou rovnováhu a jejich páníčky učím, jak svému psovi rozumět a naučit jej žít v jejich lidském světě. ..>>
Komentáře